Thứ Bảy ngày 05 tháng 12 năm 2020

Phi vụ SpaceX CRS-12 mang siêu máy tính mới lên trạm quỹ đạo ISS

 

Sứ mạng tiếp tế thương mại (Commercial Resupply Service) CRS-12 của hãng SpaceX đã được phóng từ Mũi Cape Canaveral (bang Floria, Mỹ) sáng 14-8-2017 (theo giờ Mỹ). Khoang chuyên chở Dragon mới đã được tên lửa Falcon 9 đưa thành công lên vũ trụ. Trên Twitter sau đó, SpaceX loan báo tầng thứ nhất của tên lửa Falcon 9 đã đáp trở lại mặt đất an toàn ngay tại khu vực Land Zone 1. Với giải pháp tái sử dụng các thành phần như tên lửa đẩy, SpaceX hy vọng sẽ giảm được chi phí cho các chuyến du hành vũ trụ.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online