Chủ nhật ngày 20 tháng 6 năm 2021

VIDEO: Một góc Raffles City Singapore tháng 5-2017

Một góc Raffles City Singapore tháng 5-2017

Xin mời xem video: