Thứ Tư ngày 04 tháng 8 năm 2021

Microsoft Việt Nam có nhà lãnh đạo mới

Một thời gian ngắn sau khi có tin công cuộc tái cấu trúc lại doanh nghiệp của Tập đoàn Microsoft bắt đầu triển khai tới Việt Nam, ngày 5-9-2017, Microsoft Việt Nam đã có thông cáo báo chí cho biết Tập đoàn Microsoft chính thức bổ nhiệm ông Aung San Maung, Giám đốc Khối khách hàng doanh nghiệp và tập đoàn của Microsoft Việt Nam, vào vị trí quyền Tổng giám đốc, lãnh đạo Microsoft Việt Nam. CEO tiền nhiệm của Microsoft Việt Nam là ông Vũ Minh Trí. Ở cương vị mới này, ông Aung San Maung sẽ tiếp tục triển khai những chiến lược và hoạt động kinh doanh, các sáng kiến phát triển của tập đoàn Microsoft tại thị trường Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online

+ Ảnh: Văn phòng Microsoft Việt Nam tại TP.HCM. (ảnh: PHP)