Thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023

VIDEO: “Sứ giả” của mụ phù thủy Irma tới Florida.

 
 
Chiều 9-9-2017, hai lốc xoáy (tornado) đã xảy ra ở Hạt Broward County, Florida chỉ ít giờ trước khi siêu bão Irma tấn công bang này.
Trong ảnh trên và trong video này là lốc xoáy ở Fort Lauderdale Beach
Xin mời xem video: