Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

VIDEO: Chạm smartphone một cái là thanh toán với Samsung Pay

Cách thanh toán bằng Samsung Pay thiệt là đơn giản. Nhưng chỉ đơn giản sau khi đã cài đặt thành công và được tập thể các nhà băng, nhà hàng hỗ trợ

Xin mời xem video: