Thứ Năm ngày 29 tháng 7 năm 2021

Cơ hội tự thiết kế sticker rồi chia sẻ trên mạng Zalo

 

Với việc mở cửa kho Sticker, dịch vụ ứng dụng di động Zalo giúp người dùng đam mê sáng tạo có thể đưa tác phẩm của họ đến công chúng một cách nhanh và tiện lợi nhất. Đồng thời, đây cũng là cách Zalo tăng cường trải nghiệm của người dùng thông việc sử dụng bộ sticker của riêng mình và cùng chia sẻ cho bạn bè, người thân.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online