Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Cảnh đấy, người đây; cảnh cũ, người xưa

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

Trưa nay đi mượn Tam Tinh Thiên Hà Ghi Chép Bát (nickname: Note8) về vọc chơi cho bằng chị bằng em. 

Chợt thấy một manly nhân vừa là đồng nghiệp, vừa là anh em đang đứng đầy tâm trạng trước cái nền xưa là tòa soạn báo Saigon Tiếp Thị bổn cũ, nơi thằng em từng là một member, còn thằng anh là một kẻ viết ké.

Bèn chụp cho thằng em tấm ảnh rồi khuyến mãi cho hắn bài thơ Thăng Long Thành Hoài Cổ của Bà Huyện Thanh Quan (khi về sống ở Saigon là láng giềng của đại nhân Ngô Thời Nhiệm). 

Thề không suy diễn bàn tán chi thêm.

Thăng Long Thành Hoài Cổ

Tạo hóa gây chi cuộc hý trường,
Đến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn chau mặt với tang thương.
Nghìn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.

Bà Huyện Thanh Quan

P.H.P.