Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2022

Huawei hợp tác với Intel tăng tốc đưa 5G ra thị trường

 

Tập đoàn công nghệ Huawei ngày 22-9-2017 đã công bố hợp tác với Intel trong nỗ lực phát triển và ứng dụng mạng di động thế hệ mới 5G. Mở đầu là việc Huawei phối hợp với Intel giới thiệu sóng vô tuyến mới (New Radio, NR) 3GPP 5G dựa trên thử nghiệm phát triển khả năng tương tác (Interoperability Development Testing, IODT), để kiểm tra các công nghệ 5G và mức độ trưởng thành của công nghệ di động mới này. Quan hệ đối tác Huawei – Intel là một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp di động đang trưởng thành nhanh chóng và sẵn sang chuẩn bị cho việc triển khai thương mại sắp tới của 5G một cách tổng thể theo các tiêu chuẩn 5G thống nhất.

Xin đọc nội dung trên Media Online