Thứ Tư ngày 04 tháng 8 năm 2021

VinaPhone áp dụng nguyên tắc “một cửa” khi chuyển mạng giữ số

 

Thực hiện lộ trình “Đề án chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam” của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), là một nhà mạng di động lớn, VinaPhone cho biết họ đang chuẩn bị các công việc cần thiết để có thể sẵn sàng cung cấp dịch vụ này tới khách hàng. Đặc biệt, để tạo thuận tiện cao nhất cho khách hàng, VinaPhone sẽ thực hiện quy trình “một cửa” khi triển khai dịch vụ này.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online