Thứ Ba ngày 03 tháng 8 năm 2021

Samsung Vina khánh thành Không gian Chia sẻ S.hub Đà Nẵng

 

Không gian Chia sẻ S.hub Đà Nẵng đã được Công ty Điện tử Samsung Vina khánh thành ngày 12-10-2017, hoàn thành chuỗi S.hub TP.HCM – Hà Nội – Đà Nẵng. Đây là một không gian hiện đại kết hợp với thành tựu công nghệ phục vụ nhu cầu học hỏi, nghiên cứu, trao đổi và chia sẻ ý tưởng của bạn trẻ. Chuỗi Không gian Chia sẻ S.hub này nằm trong khuôn khổ chuỗi hoạt động trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng (CSR) năm 2017 của Samsung Vina với chủ đề “Cùng bạn kiến tạo tương lai”.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online