Thứ Bảy ngày 04 tháng 4 năm 2020

VinaPhone chấp nhận thanh toán cước bằng mã QR code

 

Không còn phải mang theo ví, không cần tiền mặt, không còn phải nhập thông tin để giao dịch Internet Banking, từ tháng 10-2017, khách hàng của VinaPhone bắt đầu có thể sử dụng phương thức thanh toán điện tử QR Pay qua mã QR code, trước hết là cho cho hóa đơn mạng di động. QR Pay hình thức thanh toán mang tính cách mạng của công nghệ số và VinaPhone là nhà mạng di động đầu tiên ở Việt Nam áp dụng hình thức này.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online