Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Người máy Sophia trở thành công dân Saudi Arabia

Ngày 25-10-2017, Sophia đã trở thành robot đầu tiên trong lịch sử loài người có được quyền công dân đầy đủ của một quốc gia. Vương quốc Saudi Arabia đã cấp quốc tịch để người máy nữ này chính thức là một công dân của nước mình.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online