Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Samsung Electronics (Hàn Quốc) “thay máu” lãnh đạo

Hồi cuối tháng 10-2017, Samsung Electronics đã công bố một lúc 3 CEO mới để thay cho ông Kwon. Công ty lúc này cần người lãnh đạo mới có thể sẵn sàng cho mọi rủi ro trong tương lai. Ba nhà lãnh đạo mới này mỗi người phụ trách một lĩnh vực cụ thể.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.