Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

VNPT đã sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Nhận nhiệm vụ là đơn vị triển khai hệ thống hạ tầng viễn thông phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 6-11 đến ngày 11-11-2017 tại Đà Nẵng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã huy động mọi nguồn lực, tiến hành khảo sát và xây dựng phương án triển khai tối ưu bảo đảm thực hiện tốt nhất và kịp thời nhiệm vụ thông tin liên lạc cho sự kiện đối ngoại quan trọng này.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online