Thứ Ba ngày 02 tháng 3 năm 2021

Không thể tự dựng rào cản khi ra sân chơi quốc tế

DỰ THẢO LUẬT AN NINH MẠNG VIỆT NAM:

Dự thảo Luật An ninh mạng Việt Nam một lần nữa lại gây nóng dư luận với những điều khoản bị cho là gây khó doanh nghiệp và trái những điều ước quốc tế.

Sau 14 lần chỉnh sửa, Dự thảo Luật An ninh mạng Việt Nam do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được đánh giá là đã khá hoàn thiện và chi tiết hơn. Theo lộ trình, Dự thảo này sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14.

Xin mời đọc bài in trên báo Người Lao Động thứ Bảy 4-11-2017 và trên báo Người Lao Động Online

PHẠM HỒNG PHƯỚC