Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022

Chuẩn bị cho Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017

Ngày An toàn Thông tin Việt Nam lần thứ 10 đươc tổ chức bởi Sở Thông tin và Truyền thông TP. HCM và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam – Chi hội phía Nam (VNISA phía Nam) sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 11 năm 2017 tại trung tậm Hội nghị GEM Center, Quận 1, Tp. CM với chủ đề ” An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới – Intelligent Security in Smart connected World” và đặc biệt sẽ mở cửa miễn phí cho mọi người. Thông tin này đã được công bố trong buổi họp báo của ban tổ chức ngày 6-11-2017 tại Sở TT-TT TP.HCM.
 
Xin mời đọc nội dung trên Media Online