Thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021

VIDEO: Câu chuyện taxi nhìn từ nền kinh tế chia sẻ – Phần 2

 

Chương trình Kết Nối Không Giới Hạn phát trên Kênh truyền hình HTV9 tối thứ Ba 21-11-2017

Câu chuyện taxi nhìn từ nền kinh tế chia sẻ – Phần 2

Xin mời xem video: