Thứ Hai ngày 01 tháng 3 năm 2021

87% các nhà giáo dục Châu Á tin rằng kỹ thuật số là con đường đến với thành công

Theo khảo sát Chuyển đổi số khu vực Châu Á của Microsoft, các nhà giáo dục đã bắt đầu đón nhận những thay đổi tất yếu cần có trong cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Thời gian gần đây, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang là chủ đề nóng, luôn nhận được sự quan tâm của không chỉ các doanh nghiệp lớn nhỏ. Gần đây, các nhà giáo dục hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) cũng bắt đầu vào cuộc. 87% các nhà giáo dục tin rằng kỹ thuật số là điều cần thiết cho sự phát triển trong tương lai, tuy nhiên chỉ 23% trong số đó cho rằng họ đã nắm trong tay những chiến thuật số rõ ràng. Đây là một trong những thông số có được qua cuộc khảo sát Chuyển đổi Số khu vực Châu Á do Microsoft thực hiện.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online