Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Các nhà máy Samsung đóng góp khoảng 25% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

 

Trong năm 2017, các nhà máy Samsung ở Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 173 triệu thiết bị di động (smartphone, máy tính bảng,…), nhiều hơn bất cứ các nhà máy Samsung nào khác trên thế giới. Theo Business Korea, Samsung Electronics có 9 nhà máy thiết bị di động ở 6 nước: Việt Nam (2 nhà máy), Trung Quốc (2), Ấn Độ (1), Brazil (2), Indonesia (1), và Hàn Quốc (1). Nhờ vậy trong năm 2017, Samsung ở Việt Nam đã đạt được hơn 54 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, đóng góp khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu chung của nền kinh tế Việt Nam (liên tục tăng hàng năm kể từ năm 2012, riêng năm 2016 chiếm tỷ lệ 20,6%).

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.