Thứ Ba ngày 02 tháng 3 năm 2021

Ngủ nướng

PHP RỦ RỈ RÙ RÌ

 

Anh bạn Lê Hoàng Trọng của tôi sáng qua post lên cõi Phây hình chụp một tờ giấy “khẩu hiệu” mà có lẽ do nhân viên của mình in ra và dán lên tường để “trấn an” ông sếp. Tờ giấy đó ghi: “You snooze – You lose. (Bạn ngủ nướng, bạn sẽ không thành công)”.

Chuyện không thành chuyện nếu anh bạn nhà ta không thổ lộ rằng: “Làm thế quái nào mà đọc câu ở dưới thành: BẠN NGỦ NƯỚNG, BẠN SẼ THÀNH CÔNG.”

Nếu vậy thì bạn Trọng ơi, bạn không chỉ nhìn đời qua hai mảnh ve chai giống như tôi, mà còn mang tâm bịnh giống như tôi. Cái tâm bịnh nhiều khi nó điều khiển cái con mắt mình chỉ nhìn ra cái mình muốn nhìn á.

Câu tiếng Việt theo tôi phải dịch như vầy mới “tâm đầu ý hợp” (không mưu cầu “tâm phục khẩu phục” đâu): “Bạn ngủ nướng, bạn LÀ NGƯỜI thành công”. Bởi chỉ có ai thành công rồi mới có thể ngủ nướng. Còn để thành công thì phải thuộc club đói ngủ kinh niên, đôi khi nhìn cứ liêu phiêu như những xác sống biết đi Walking Dead, bắt ớn.

Ngủ nướng mà không bị ai đánh thức, hầm hừ, hăm he trừ lương,… thì mới là… đẳng cấp.

Người chưa thành công mà ngủ nhiều, bị gọi là “ngủ nướng”.

Người thành công mà ngủ nhiều, được gọi là “ăn no ngủ kỹ”.

Tiếng Việt mình thiệt là ảo diệu.

PHẠM HỒNG PHƯỚC