Thứ Ba ngày 03 tháng 10 năm 2023

Thánh lễ đưa chân Đức cố Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc tại Vatican.

 
 
Thánh lễ đưa chân Đức cố Tổng giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc đã được cử hành vào lúc 17g chiều (giờ Roma) thứ Bảy 10-3-2018 (23G, giờ Việt Nam) tại Nguyện đường Kinh Sĩ bên trong Đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican (Rome).
 
Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức cố TGM Phaolô do Đức Hồng y Pietro Parolin – Quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ tế. Cùng đồng tế của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, quý Đức TGM, quý linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đang có mặt tại Rome.
 
Nguồn: Trang Báo Công giáo. Thanks.
 
Xin mời xem video: