Thứ Tư ngày 28 tháng 7 năm 2021

VIDEO: Toàn bộ nghi thức làm phép xác và tẫn liệm Đức cố TGM Phaolo Bùi Văn Đọc tại Rome

 
 
Nghi thức tẫn liệm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giáo phận Saigon TP.HCM đã được cử hành tại nhà xác bệnh viện Camillô, Roma vào ngàyy thứ Hai 12-3-2018 lúc 8g giờ Roma – tức 14g giờ Việt Nam. Hiện diện trong nghi thức tẫn liệm có Đức Giám mục (ĐGM) giám quản TGP Saigon Giuse Đỗ Mạnh Hùng, ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn (GM phụ tá TGP Saigon), Đức ông Gioan Baotixita Phạm Mạnh Cương (đại diện liên tu sĩ Việt Nam tại Roma), Cha Antôn Nguyễn Bảo Chi Quốc (cháu của Đức Tổng, đại diện huyết tộc của Đức Tổng), Cha Tâm (đại diện linh tông của Đức Tổng), cùng một số linh mục, chủng sinh và giáo dân.
 
Xin mời xem video: