Chủ nhật ngày 07 tháng 3 năm 2021

1 phút trong thế giới được số hóa (digitalized world)

 

Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng được số hóa (digitalized) sâu rộng hơn. Hãng Statista đã thu thập các nguồn dữ liệu để tìm hiểu xem trong năm 2017, thế giới đã làm gì trong vòng 60 giây với các loại hình kỹ thuật số.

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.