Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021

IBM công bố 5 công nghệ đột phá làm thay đổi cuộc sống trong vòng 5 năm tới

 
 
 
Hãng công nghệ IBM ngày 19-3-2018 đã công bố danh sách “IBM 5 in 5” về “5 công nghệ đột phá có khả năng làm thay đổi cuộc sống trong vòng 5 năm tới”. Đó là những sáng tạo khoa học mang tính đột phá, có khả năng thay đổi cách con người làm làm việc, sinh sống và tương tác từ đây tới năm 2023.
 
Xin mời đọc nội dung trên Media On line.