Thứ Tư ngày 12 tháng 12 năm 2018

Uber Việt Nam sáp nhập vào Grab

 

Chiều 26-3-2018, Uber đã gửi thông báo tới các khách hàng báo tin: Uber sẽ sáp nhập hoạt động của mình ở Đông Nam Á vào dịch vụ Grab, hiệu lực từ ngày 8-4-2018.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.

 

Leave a Comment