Thứ Bảy ngày 06 tháng 3 năm 2021

VNISA Phía Nam tọa đàm về an toàn thông tin trong giao dịch tiền kỹ thuật số và ví điện tử

 
 
Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam – Chi hội Phía Nam (VNISA Phía Nam) ngày 27-3-2018 tại TP.HCM đã tổ chức họp mặt đầu năm và tọa đàm với chủ đề “An toàn thông tin trong giao dịch tiền kỹ thuật số và ví điện tử”.
 
Xin mời đọc nội dung trên Media Online.