Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021

Hội Tin học TP.HCM vào năm thứ 30 mở rộng hợp tác đồng hành với Công nghiệp 4.0

Hội Tin học TP.HCM (HCA) phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM ngày 28-3-2018 đã tổ chức Họp mặt đầu năm cộng đồng ngành công nghệ thông tin – truyền thông phía Nam năm 2018. Cuộc gặp gỡ năm nay nhằm giao lưu kết nối và trao đổi, đặc biệt về các xu hướng công nghệ mới như điện toán đám mây, đô thị thông minh, các công nghệ thực tế ảo VR, thực tế tăng cường AR, thực tế hỗn hợp MR, công nghệ bảo mật chuỗi khối (block chain), trí thông minh nhân tạo AI kết hợp với Internet Vạn vật (AIoT), các nền tảng thương mại điện tử. Đặc biệt năm 2018 này, HCA kỷ niệm 30 năm ra đời của mình.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.