Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

Ngẫm và nghĩ: Giá xăng dầu

Mấy ngài xăng dầu núp lùm thập diện mai phục còn tài hơn CSGT. Hễ thời sự bể ra cái gì hot là lập tức chồm ra tăng giá xăng dầu.

P.H.P.