Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021

Ngẫm và nghĩ: Giá xăng dầu

Mấy ngài xăng dầu núp lùm thập diện mai phục còn tài hơn CSGT. Hễ thời sự bể ra cái gì hot là lập tức chồm ra tăng giá xăng dầu.

P.H.P.