Thứ Sáu ngày 21 tháng 2 năm 2020

Ngẫm và nghĩ: Thầy cô giáo

Xin đừng đánh đồng thầy cô giáo với ngành giáo dục. Các thầy cô chân chính đều nhiều tâm huyết nhưng kẹt lắm tâm tư. Khổ tâm lắm!