Thứ Năm ngày 25 tháng 2 năm 2021

Đông Lào là nước nào….

 

Thỉnh thoảng lướt trên cõi Phây, bạn có thể bắt gặp trong một cái còm (comment) hay một cái tút (status) có nhắc tới “nước Đông Lào”. Phải chăng nước Lào có vụ chia làm hai là Đông Lào và Tây Lào, giống như Đông Đức và Tây Đức trước kia, hay Nam Hàn và Bắc Hàn?

Đông Lào chớ hề là nước mới trên bản đồ thế giới hiện có 195 nước đâu. Lẽ ra nên gọi chính xác là “phía Đông nước Lào” hay “phía Đông của Lào”.

Vậy để coi phía Đông của Lào là nước nào hén? Địa lý của Lào ghi rằng ở phía Đông, nước Lào tiếp giáp với nước… Việt Nam.

Ắt có bạn thắc mắc: địa lý Cambodia cũng ghi phía Đông của họ tiếp giáp nước Việt Nam kìa.

Thiệt là rối hàng tiền đạo. Hỗng lẽ có thêm cái tên nước Đông Cam?

Bây giờ ta tham khảo địa lý Việt Nam cái coi. Từ điển bách khoa Wikipedia ghi: “Biên giới Việt Nam giáp với vịnh Thái Lan ở phía Nam, vịnh Bắc Bộ và biển Đông ở phía Đông, Trung Quốc ở phía Bắc, Lào và Campuchia phía Tây”. Tổng chiều dài đường biên giới trên đất liền của Việt Nam là 4.639km, bao gồm dường biên giới tiếp giáp Trung Quốc 1.449km, Lào 2.067km và Cambodia 1.137km.

Vậy nên phán quyết của đại bồi thẩm đoàn rằng căn cứ vào chiều dài đường biên giới, người ta gọi là Đông Lào là chính xác. Mà Đông Lào là nước nào?

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.