Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Ngẫm và nghĩ: Nộp thuế

Nộp thuế không còn là nghĩa vụ và quyền lợi của dân khi thuế có mục đích tận thu và trở thành gánh nặng quá đáng cho người dân.

P.H.P.