Thứ Ba ngày 19 tháng 11 năm 2019

Ngẫm và nghĩ: Nộp thuế

Nộp thuế không còn là nghĩa vụ và quyền lợi của dân khi thuế có mục đích tận thu và trở thành gánh nặng quá đáng cho người dân.

P.H.P.