Thứ Bảy ngày 04 tháng 7 năm 2020

Ngẫm và nghĩ: Nộp thuế

Nộp thuế không còn là nghĩa vụ và quyền lợi của dân khi thuế có mục đích tận thu và trở thành gánh nặng quá đáng cho người dân.

P.H.P.