Thứ Ba ngày 27 tháng 9 năm 2022

Ngẫm và Nghĩ: Tình và tiền

Cái gì không mua được bằng tiền thì đổi bằng tình. Cái gì không đổi được bằng tình thì mua bằng nhiều tiền. It’s the life.

P.H.P.