Thứ Năm ngày 09 tháng 2 năm 2023

Malaysia: tin giả, tù thật

Người đầu tiên bị xét xử theo Luật chống tin giả (Anti-Fake News Act) ở Malaysia là một công dân Hà Lan nói theo giọng Yemen. Salah Salem Saleh Sulaiman, 46 tuổi, ngày 30-4-2018 đã bị một tòa án Malaysia kết tội lan truyền tin giả trên mạng truyền thông xã hội. Ông ta đã bị quan tòa tuyên phạt 10.000 ringgit (2.552 USD), nhưng xin tòa cho nhận tùy chọn là ở tù 1 tháng vì không có tiền nộp phạt.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.

PHẠM HỒNG PHƯỚC