Thứ Sáu ngày 30 tháng 7 năm 2021

Xăng sinh học: vẫn nên là một tùy chọn

 

Thông tin có doanh nghiệp đầu mối xăng dầu kiến nghị bỏ luôn xăng RON 95 để chuyển hẳn sang chỉ kinh doanh xăng sinh học gây nhiều quan tâm nơi người dùng. Liệu đã tới lúc chưa khi xăng RON 95 hiện chiếm 58% thị trường?

Xin mời đọc bài trên báo Phụ Nữ TP.HCM Online.

PHẠM HỒNG PHƯỚC