Thứ Tư ngày 19 tháng 1 năm 2022

Bác này … đơn giản… là nói rất hay… một cách đơn giản…

Bác này nói rất hay. Mọi chuyện cực đơn giản như vậy mà sao bao năm nay không ai nghĩ ra ngoài bác này.

Tôi chỉ hiểu rằng du nhập giáo trình đào tạo tiên tiến quốc tế về để có thể giúp nâng chất lượng đào tạo của ta lên cho giảm bớt lạc hậu so với mặt bằng chung của thế giới.

Ồ, hỗng lẽ Harvard mở trường ở Congo, trực tiếp giảng dạy, cấp bằng thì sinh viên Congo học Harvard ở Congo có trình độ và đẳng cấp ngang bằng sinh viên Congo qua du học Harvard ở Mỹ?

Phải chăng ý bác này chung một khuôn với ý nhiều bác khác là cứ mang y xì mô hình đặc khu Thâm Quyến về rập khuôn tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là ta có được 3 Shenzhen Vietnam.

Tôi ủng hộ kịch liệt ý tưởng du nhập giáo trình giáo dục tiên tiến quốc tế về dạy ở Việt Nam để giúp nâng cấp phần nào chất lượng giáo dục Việt Nam.

PHẠM HỒNG PHƯỚC