Thứ Sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021

Trình duyệt Google Chrome giờ đây có thể cảnh báo người dùng các website không an toàn

Ngày 25-7-2018, Google ra thông cáo báo chí cho biết: Tiếp nối những cam kết đầu tiên của Google hai năm trước, các website không được mã hóa với giao thức HTTPS giờ đây sẽ bị đánh dấu là “không an toàn” (Not Secure) trong trình duyệt Chrome phiên bản mới nhất (vào hạ tuần tháng 7-2018 là version Chrome 68).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.