Thứ Bảy ngày 24 tháng 9 năm 2022

Bám theo vòng bánh xe đạp Đỗ Khắc Cương (bài 3)

DU LỊCH QUÁ GIANG

NGÀY THỨ BA 18-7-2018 VÀ NGÀY THỨ TƯ 19-7-2018:

Anh Đỗ Khắc Cương, một người bạn của tôi làm ở Microsoft Việt Nam, vừa làm một chuyến hành phương Bắc bằng xe đạp, khởi hành từ sân bay Phú Bài (Huế). Là một người mê giong ruổi, thích đạp xe, yêu sử Việt, có tài viết lách, anh đã có những ghi chép thú vị dọc hành trình của mình. Được phép của anh, tôi xin mời bạn cùng làm một chuyến “du lịch quá giang” với anh bạn làm công nghệ, mê thể thao này, khoái di dịch này.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.