Thứ Ba ngày 31 tháng 1 năm 2023

Bám theo vòng bánh xe đạp Đỗ Khắc Cương (bài 4)

DU LỊCH QUÁ GIANG

Đỗ Khắc Cương tại Thành nhà Hồ.

NGÀY THỨ NĂM 20-7-2018 TỚI NGÀY THỨ BẢY 22-7-2018:

Anh Đỗ Khắc Cương, một người bạn của tôi làm ở Microsoft Việt Nam, vừa làm một chuyến hành phương Bắc bằng xe đạp, khởi hành từ sân bay Phú Bài (Huế). Là một người mê giong ruổi, thích đạp xe, yêu sử Việt, có tài viết lách, anh đã có những ghi chép thú vị dọc hành trình của mình. Được phép của anh, tôi xin mời bạn cùng làm một chuyến “du lịch quá giang” với anh bạn làm công nghệ, mê thể thao này, khoái di dịch này.

Xin mời đọc bài trên MediaOnline.