Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

VIDEO: Paris By Night 123 Ảo Ảnh

Trung tâm ca nhạc Thúy Nga ngày 24-8-2018 đã đưa lên kênh của mình trên mạng YouTube toàn bộ chương trình nghệ thuật Paris By Night 123 Ảo Ảnh. Đây là bản free do chính hãng cung cấp.

PBN 123 được cung cấp với chất lượng HD720, chia là 3 phần.

Phần 1 (1g51ph41gi)

Phần 2 (2g27ph20gi)

Phần 3: (1g55ph00gi)

Nếu xem bằng Smart TV, Internet TV, hay hộp set-top-box, Android Box, bạn có thể dùng ứng dụng YouTube để coi trên màn hình bự bà cố cho nó đã.