Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023

Bạn tôi lỡ yêu…

Bạn tôi có một người yêu.

Ban đầu bạn yêu nông nỗi, cuồng si, đêm nào cũng mơ gặp người ấy. Rồi qua năm tháng, trước thực tiễn khách quan, với trình độ nhất định và nhận thức có hạn, bạn ngày càng nhận ra mình đã yêu lầm người ta.

Có 3 option:

  1. Bạn ảo tưởng nghĩ rằng ai cũng yêu người đó. (Tôi cho rằng bạn tôi không ở trong mục này vì dù sao cũng đã nhận ra mình lầm lẫn).
  2. Bạn ngoan cố luôn tỏ cho mọi người thấy mình luôn cuồng ái người đó, làm cho mọi người không nhận ra cái bé cái lầm oan nghiệt của mình.
  3. Bạn lầy lội làm mọi cách để người khác cũng đem lòng yêu người ấy cho chung hội chung thuyền với mình.

Vậy nên đời mới tệ hơn vợ thằng Đậu, nhìn đâu cũng thấy cặp đôi…bất hảo Bá Kiến và Chí Phèo

Nhờ có bạn tôi mà tôi cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn ít nhất là so với bạn. Bởi tôi không bao giờ nghĩ mình yêu lầm Victoria’s Secret.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.