Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Thông minh

Xin chớ GATO hay shock. Tôi vừa phát hiện 3 điều:

Một là, tôi thông minh hơn là người ta nghĩ.

  1. Hai là, thông minh là bẩm sinh do Trời ban tặng từng người, không cậu nệ trình độ học vấn (chẳng hạn tầm thường như tôi).
  2. Ba là, khi ta hiểu được những gì người có trình độ học vấn cỡ nào đó nói, có nghĩa là ta cũng có thể có trình độ tương đương.
  3. Bởi vậy, vừa nghe một vị giáo sư tiến sĩ nói 2+2 là tôi đã lập tức nghĩ ngay tới con số 4.

P.H.P.

Ảnh: Internet. Thanks.