Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

Bốn gạch đầu dòng

+ Chỉ có thể là kiến tạo và tiến bộ thật sự khi cởi trói cho các tay chơi tự do trổ tài cạnh tranh với nhau một cách sòng phẳng, công bằng và minh bạch với điều kiện duy nhất: đem lại lợi ích cho dân tộc và đất nước. Chơi trên sân nhà mình thì thiếu chi cách để quản lý.

+ Mà quản lý tiến bộ là để tất cả tay chơi phát triển đúng hướng và đúng luật lệ chớ không phải là để kềm chân cốt bảo đảm an toàn cho người quản lý.

+ Tạo sân chơi công bằng và tiến bộ là tạo mọi điều kiện để nâng kẻ yếu hơn lên chớ nào phải tìm mưu chước kéo người mạnh xuống.

+ Pháp quyền tiến bộ là nghiêm minh, chặt chẽ với những gì đã được xác định, nhưng linh hoạt tạo điều kiện nảy sinh cho những điều mới mẻ hợp với thời đương đại. Tất cả luật lệ trên thế gian này đều do con người lập ra nên chúng đều có thể được sửa đổi, bãi bỏ, cập nhật bởi con người – vấn đề là người ta có muốn hay không và theo mục đích gì.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.