Thứ Hai ngày 01 tháng 3 năm 2021

Vịnh cái… quần

Người ta đi lính không quân

Tôi đây là lính không quần khổ ghê

Từ em giở thói chán chê

Quần em thu giữ, anh về trống không

Vội chi em nỡ sung công

Anh cam phận mỏng chổng mông bớ làng…

P.H.P.

+ Cảm tác khi sáng sớm mở tủ không thấy… kỳ quá à. Thiệt á. Xin chớ nghĩ lung tung. Ghét ghê vậy đó!

+ Ảnh: Internet. Thanks.