Thứ Bảy ngày 01 tháng 10 năm 2022

Happy Halloween 2018

Có những người, có những lúc trong ngày Halloween cứ để mặt mộc mà còn gây hiệu ứng quỷ tha ma bắt hơn cả hóa trang. Đây là một điển hình như vậy.

HAPPY HALLOWEEN!

+ Ảnh selfie chụp tại Denver (bang Colorado) Halloween 2017.