Thứ Tư ngày 30 tháng 11 năm 2022

Cisco: quá trình số hóa đang thật sự diễn ra ở Việt Nam

 
Theo báo cáo từ Tập đoàn công nghệ Cisco công bố hạ tuần tháng 10-2018, Việt Nam là một trong các quốc gia hàng đầu trong khu vực về mức độ áp dụng công nghệ, đặc biệt về mặt bảo vệ an ninh mạng.
Cụ thể, có đến 88% doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát cho biết họ đã bắt đầu áp dụng các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin. Trong khi đó, trung bình chỉ có 59% doanh nghiệp châu Á thực hiện được điều này. Thậm chí hai nước xếp thứ hai và ba sau Việt Nam là Singapore và Thái Lan cũng chỉ lần lượt đạt mức khiêm tốn 60% và 59%.
Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.