Thứ Hai ngày 09 tháng 12 năm 2019

Trung Quốc kỷ niệm 40 năm cuộc chiến 1979 như thế nào?

Có một bài viết về cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979 mà ai quan tâm cũng nên đọc để mở rộng tầm nhìn. Ở đây là nhìn sang phía bên kia biên giới.

Xin mời đọc bài của BBC Tiếng Việt ngày 20-2-2019.