Chủ nhật ngày 07 tháng 3 năm 2021

Bấm móng tay luận

Vốn có máu reviewer và tester, tôi luôn tuân thủ nguyên tắc: thấy mới tin, sờ mới biết, xài mới nói. Vì thế, sau khi đã trải nghiệm qua rất nhiều loại đồ cắt/ bấm móng tay đang bán trên các thể loại chợ truyền thống và chợ mạng, tôi rút ra kết luận mang tính khẳng định rằng:

1. Các loại đồ bấm móng tay khi mới mua về luôn bén hơn các thứ đã xài lâu rồi.

2. Định luật hao mòn, thất thoát vật chất theo thời gian được chứng minh là đúng với các đồ bấm móng tay cũ và mới.

3. Người tiêu dùng thông minh 4.0 là người biết kịp thời mua đồ bấm móng tay mới thay cho cái cũ đã mòn nghiến móng

P. Khá Chảnh ký tên và điềm chỉ.

+ Ảnh từ Internet. Thanks.