Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Việt Nam có thêm mạng di động ITelecom với đầu số 087

Ngày 25-4-2019, mạng di động thứ 6 của Việt Nam là ITelecom đã chính thức ra đời với đầu số 087. Đây cũng là mạng di động ảo (Mobile Virtual Network Operator – MVNO) đầu tiên ở Việt Nam.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.