Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

30-4

Hôm nay là ngày cuối tháng 4.

Tháng 4 luôn có 30 ngày.

Còn 8 tháng nữa Happy New Year 2020.

SG mây mù u uẩn.

TP.HCM vắng như tết.

P.H.P.