Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

10. New Zealand – Hà Lan (11/6/2019): 0-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.