Thứ Ba ngày 04 tháng 8 năm 2020

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

10. New Zealand – Hà Lan (11/6/2019): 0-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.